top of page
side08.jpg

Velkommen til Forlaget Kluddermors månedsside. Her kan du få gode tips og idéer til din undervisning, samt finde et væld af brugbare materialer og undervisningsaktiviteter, der passer til april måned. De fleste af aktiviteterne stammer fra mit eget 25 år lange arbejdsliv som speciallærer og er derfor gennemprøvede og klar til brug. I teksterne findes forslag til forskellige materialer, som du finder via shopstriben herunder.
Rigtig godt forår fra Kluddermor.

12 forårsaktiviteter

Her får du 12 inspirerende forårsaktiviteter, der fokuserer på at træne fonologisk opmærksomhed samt udforske naturen omkring skolen og give børnene en bedre forståelse af forårets forskellige træk. Aktiviteterne udgør en bred vifte af læringsoplevelser inden for læseudvikling, bogstav-lyd forståelse og naturobservationer.

1. Stjerneløb: Tag udgangspunkt i Kluddermors nye Fonologiløb, som fokuserer på at udforske, hvad der sker, når bogstaverne i et ord byttes om, fjernes, ændres osv. I alle ti løb arbejder eleverne med fonologisk opmærksomhed og fonemmanipulation. Eleverne udfører løbet udendørs ved at finde og løse opgaverne på de laminerede kort rundt omkring i skolegården. Du udgør selv centrum i løbet, og guider eleverne videre til hver af de 12 poster.

2. Forårsskovtur: Arranger en skovtur, hvor børnene kan nyde forårsvejret og samtidig tale om, hvad de opdager i naturen. Lav en liste med forårsrelaterede ting som blomster, insekter, frø og andet. Børnene skal selv finde og iagttage disse under en naturskattejagt. Brug evt. Kluddermors Naturtjekliste eller lav en liste selv.

3. Bogstavspil: Lad eleverne træne sproglig opmærksomhed, afkodning og fonologisk opmærksomhed, mens de spiller kort. Brug f.eks. Kluddermors Bogstavjagt I-III som er tre kortspil for 2-4 spillere. Målet er at matche forskellige billedkort med de rigtige bogstavkort. Hver billedkort indeholder 3-5 ord med samme forlyd eller konsonantklynge, hvilket giver eleverne mulighed for at træne bogstavernes lyde på en sjov og anderledes måde.

4. Stafetløb: Eleverne står i to rækker/hold, evt. på gangen eller i skolegården. Hvert hold har et svarkort og en whiteboardtush. En elev fra hvert hold løber ned, og trækker et kort, som tages med tilbage til holdet. Her finder eleverne i fællesskab frem til det rigtige svar, som skrives på det fælles svarkort. Derefter må næste elev løbe. Find kortene og se hele forklaringen i Kluddermors Fonologiløb.

 

5. Fordybede fonemsamtaler: Lad eleverne sidde to og to i klassen eller udendørs i solen og fordybe sig i fonemsamtaler. Eleverne skriver på hver deres Fonemsamtaleark, mens de taler sammen om det, de ser på billederne. Vælg selv, om der skal være fokus på vokaler, konsonanter eller konsonantklynger.

6. Blomstervandring: Tag børnene med ud på en blomstervandring, hvor de samler forskellige typer forårsblomster. Tilbage i klassen kan I diskutere forskellene og lighederne mellem blomsterne. Brug evt. Google Lens til at artsbestemme blomsterne. Lav afslutningsvist flotte blomstertryk ved at laminere blomsterne.

7. Keglestafet: Kombinér fysisk aktivitet med fonologisk træning. Del eleverne op i to hold. En elev fra hvert hold skal vælge et billede, og løbe ned og finde billedets matchende svar, som ligger gemt et sted under 12 kegler. Man løfter kegler og leder til der er et match. Når der er et match vendes tilbage til holdet og den næste løber. Holdene fortsætter med at løbe, indtil alle kort er matchet korrekt. Find kortene og se hele forklaringen i Kluddermors Fonologiløb.

8. Individuelt arbejde: Lad eleverne sidde i klassen eller udenfor i solen og arbejde selvstændigt i hver deres opgavehæfte eller kopihæfte. Giv eleverne netop det hæfte, som passer til hans/hendes behov. Brug evt. Fonemfabrikken 1-5, Kluddermors Fonemskole eller Kluddermors Fonologiark.

9. Forårsbøger: Gå sammen en tur på skolebiblioteket, og lad børnene vælge letlæsningsbøger med forårs- eller naturtema og opret en lille udstilling i klassen. Se evt. også Kluddermors Ib og Pi bøger med tilhørerende opgavehæfter og spil.

10. O-løb: Lav et orienteringsløb, som giver eleverne mulighed for at træne fonemmanipulation samtidig med, at de udforsker skolens omgivelser. Giv eleverne et oversigtskort over posterne og lad dem finde og løse opgaverne på de forskellige poster rundt omkring skolen. De noterer deres svar på svarkortene og taler efterfølgende om fonemmanipulation. Find kortene og se hele forklaringen i Kluddermors Fonologiløb.

11. Forårsskema: Lav et simpelt observationsskema, hvor børnene dag for dag kan notere ned, hvilke forårsfænomener de ser, såsom blomster, insekter eller spirende planter. Fokuser på at finde og observere dyrelivet omkring skolen, såsom fugle, sommerfugle eller frøer. Børnene kan notere deres observationer ned i et lille naturhæfte og skrive og tegne til.

12. Skattejagt: Lad eleverne selv søge efter de forskellige poster til Kluddermors Fonologiløb rundt omkring i skolegården og løse opgaverne på posterne. De diskuterer og noterer deres svar på svarkortene, som gennemgås i fællesskab, når skattejagten er slut.

  Skærmbillede 2023-12-31 155357.png

  Som årsabonnent hos Forlaget Kluddermor får du følgende fordele:

  ​🔑 Frigør forberedelsestid: Med vores årsabonnement behøver du ikke længere bruge timer på at skabe gode undervisningsmaterialer helt fra bunden. Alt er omhyggeligt udarbejdet og klar til brug.

  🌈 Månedens materialer: Vores månedsside giver dig hver måned adgang til fri download af spændende månedsmaterialer, kopimapper og månedsaktuelle idéer, der kan give din undervisning et friskt pust.

  🧰 Individuel tilpasning: Du kan tilpasse vores materialer til hver af dine 6-8 årige elevers individuelle behov og kognitive niveau, og dermed skabe en differentieret undervisning, der tilgodeser hver enkelt elev.

  📚 Først til mølle: Som årsabonnent får du adgang til Kluddermors nyeste materialer før alle andre. Hver måned lægger vi nye inspirerende materialer på siden, som i første omgang kun er tilgængelige for vores årsabonnenter.

  Pris pr. skole kr. 3.196,- årligt ex moms

  Her kan du læse mere om Kluddermors spritnye opgavehæfter "Fonemfabrikken 1-5" 

  gråhvidt banner.png
  fonemfabrikken.png

  Forlaget Kluddermors nye opgavehæfter, Fonemfabrikken, består af fem arbejdshæfter på hver 32 sider, der er struktureret i overensstemmelse med Linnea Ehris fire læsefaser. Hvert hæfte fokuserer på én specifik fase, for at skabe en sammenhængende progression gennem læseudviklingen. Derudover vil hvert hæfte integrere udvalgte læsetrin fra Kluddermors Læseslange.
  Herunder kan du se indholdet af de fem hæfter. Pris pr. hæfte er 39,50 ex moms. Årsabonnenter får 25% rabat.