top of page
Kluddermors Klemmeopgaver - sammensatte ord

Kluddermors Klemmeopgaver - sammensatte ord

kr 20,00Pris

I dette materiale arbejdes med sammensatte ord. Elever, som endnu ikke mestrer kunsten at afkode flere fonemer i træk, som f.eks. k-a-t, kan vha. dette billedmateriale få et tidligt indblik i hvordan to ord kan danne et nyt ord, når de sættes sammen. Eleven skal altså kun kunne aflæse en række billeder, og derefter trække to ord sammen og kan på denne måde træne lydsyntesen, også som førlæser.

 

Materialet er på 8 sider, med i alt 15 klemmeopgaver.

Materialet tilhører trin 4 i Læseslangen.

 

Målgruppe

Materialet henvender sig til elever i 0. og 1. klasse, samt specialundervisningen, og er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte. Især ordblinde kan have brug for mange øvelser i lydsyntese.

 

Anvendelse

Print ud, laminér og klip de 15 klemmekkort ud. Køb nogle tøjklemmer  og du er i gang. Lad eleverne arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan eleverne evt. tjekke hinandens svar.  På denne måde sker der fornyet læring.

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node.

 

Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis: https://openclipart.org/, https://pixabay.com/ og https://www.freepik.com/graphicsrf

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

 

Materialet findes også i følgende pakker:

Alle Kluddermors Klemmeopgaver

Kluddermors Sprogpakke

Kluddermors Indskolingspakke

Kluddermors Læseværksted II

 

Er du årsabonnent, så gå til fri download HER (se trin 4)

pil rød.png
bottom of page