top of page
Kluddermors 100 dage i skole

Kluddermors 100 dage i skole

kr 0,00Pris

I kopimappen "Kluddermors 100 dage i skole" får eleven mulighed for at arbejde med 12 matematiske øvelser knyttet til temaet "100 dage i skole",  samt vinterlæsning gennem opgaver, som er tilpasset det 6-7 årige barns kognitive og sproglige niveau. Flere af opgaverne er så intuitivt opbygget, at eleven selv kan gå i gang, og dermed træne opgaveforståelse og logisk tænkning. Spørg f.eks. ”Hvad tror du, man skal gøre her?”. Ved behov kan en voksen læse teksten højt og forklare, hvad opgaven går ud på.

 

I mappen arbejdes med følgende områder:

· 12 matematiske øvelser knyttet til temaet "100 dage i skole"

· Årstidens kendetegn

· Ordgenkendelse

· Visuel diskrimination

· Sætningsdannelse

· Rimanalogi

· Læs og forstå øvelser

· Matematisk-logisk tænkning

 

Anvendelse:

Print ud i så mange sæt du behøver, sæt papirerne i mapper og du er klar med dit nye materiale. Lad eleverne arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan eleverne evt. tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.


Billederne i mappen er alle "royalty free” fra henholdvis: openclipart.org, shutterstock.com, pixabay.com og freepik.com

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

pil rød.png
bottom of page