top of page
Alle Kluddermors Rebusklemmer

Alle Kluddermors Rebusklemmer

kr 99,00Pris

Ved køb af denne pakke får du i alt 138 rebusklemmer.

Serien ”Kluddermors Rebusklemmer I – VIII” introducerer barnet for ord med den særlige egenskab, at de kan danne nye ord, når den første eller sidste lyd tages bort. Elever, som har brug for at øve forlyde, konsonantklynger, fonemsammensætning og fonemudskilning, kan vha. dette materiale træne de overordnede strategier og styrke den fonologiske opmærksomhed.

 

Materialerne henvender sig til elever i 0. til 2. klasse, specialundervisningen og dansk som andetsprog. Det er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte.

 

Print ud, laminér og klip rebusklemmekortene ud. Køb en række tøjklemmer og I er i gang. Lad eleverne arbejde selvstændigt eller to og to. Når opgaverne er færdige kan eleverne evt. bytte og tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.

 

Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis: https://openclipart.org/, https://pixabay.com/ og https://www.freepik.com/graphicsrf

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

 

Er du årsabonnent går du til fri download HER

pil rød.png
bottom of page