top of page
Alfabetmaterialerne

Alfabetmaterialerne

kr 99,00Pris

Denne pakke indeholder følgende materialer:

  • Kluddermors Alfabetkort
  • Kluddermors Alfabetplakater
  • Kluddermors Alfabetklemmer
  • Kluddermors Læringsplakater
  • Kluddermors Retroalfabet
  • Kluddermors Skriveunderlag
  • Kluddermors Skriveplader

 

Alle materialerne tilhører trin 3 i Læseslangen.

 

I "Kluddermors Alfabetkort" arbejdes med alfabetet via bogstavkort med både store og små bogstaver. Disse kort kan med fordel udprintes ”dobbeltsidet”. På denne måde har man både det store og det lille bogstav (majuskler og minuskler) på samme kort. Til materialet hører også 34 illustrationer, som bør klippes ud i facon efter billederne, da de derved opleves som konkreter frem for billedkort – deraf ordet ”billedkonkreter”.  Billederne er valgt ud fra ønsket om, at der både kan arbejdes med forlyde, rimanalogi og stavning.

Print ud, laminér, klip eller skær kortene ud, og klip billedkonkreterne i facon. Lad evt. eleverne hjælpe med dette. Læg dine billedkonkreter i en pose. Vælg de konkreter ud, der passer bedst til den ønskede øvelse. Lad derefter eleverne trække en billedkonkret og stav, lav rimanalogi eller find forlyde.

Kluddermors Alfabetkort er på 20 sider, heraf 17 opgavesider.

 

”Kluddermors Alfabetplakater” giver det legelæsende barn flere gode værktøjer til bogstavgenkendelse og fonologisk opmærksomhed og danner grobund for en begyndende læseudvikling.

Materialet printes ud i A3 størrelse og kan både anvendes som bogstavplakater til væggen, skriveunderlag eller som matchopgaver. Til sidstnævnte printes de 2×28 bogstavkort ud, lamineres og klippes ud, og de grå bogstavplader lamineres. Sæt velcro bag på kortene og på de grå firkanter på pladerne, så de to dele hæfter til hinanden. Lad børnene selv sætte alfabetet rigtigt op ved at matche bogstavkortene med de grå bogstaver på pladerne. Der kan evt. matches mellem store og små bogstaver for større udfordring. Materialet kan bruges igen og igen.

Alfabetplakaterne er på 7 sider, heraf 4 opgavesider.

 

Med Kluddermors Alfabetklemmer trænes barnet i at genkende bogstaverne og lære alfabetremsen udenad. Materialet kan med fordel anvendes i arbejdet med det første bogstavkendskab. Barnet bør opfordres til at sige alfabetremsen højt, når de skal løse opgaverne.

Print ud, laminér og klip de 27 klemmeopgaver ud. Køb nogle tøjklemmer og du er gang. Kluddermors Alfabetklemmer består af 27 klemmeopgaver.

 

Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis: https://openclipart.org/, https://pixabay.com/ og https://www.freepik.com/graphicsrf

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

 

Er du årsabonnent går du til fri download HER

bottom of page