top of page
Kluddermors Farveplader III

Kluddermors Farveplader III

kr 30,00Pris

Kluddermors Farveplader III giver eleverne mulighed for at træne addition af encifrede tal.Farvepladerne er opdelt i tre niveauer den lette grønne - derefter den gule - og til sidst den svære røde. Ved på denne måde at øge sværhedsgraden gradvist lettes indlæringen, idet eleven kun præsenteres for én ny udfordring ad gangen. Derudover gives der mulighed for undervisningsdifferentiering indenfor hvert materiale.

 

Målgruppe

Materialet henvender sig til 0. - 1. klasse samt specialundervisningen. Det er velegnet til selvstændigt arbejde eller mindre børnegrupper med behov for ekstra støtte.

 

Anvendelse

Print ud, laminér de tre plader + ”rettearket”, find nogle brikker frem og I er i gang. Der kan anvendes træbrikker, centicubes, bingobrikker, papstykker eller andet, bare det har de fire farver rød, gul, grøn og blå - 4 af hver.

Farvepladerne er selvkorrigerende, idet eleven via det vedlagte ”retteark” selv kan tjekke, om der er svaret rigtigt. På denne måde forbedres elevens evne til logisk tænkning og selvstændig opgaveløsning. Lad også gerne eleverne bytte indbyrdes og tjekke hinandens svar, på denne måde sker der fornyet læring. Eleverne kan evt. sidde sammen to og to med hver deres plade, som passer til den enkeltes niveau. Print gerne flere plader ud.

 

Billederne i materialerne er alle "royalty free” fra henholdvis:  openclipart.org, shutterstock.com, pixabay.com og freepik.com

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.

 

Materialet findes også i følgende pakker:

Kluddermors Farveplader

Kluddermors Talværksted

 

Er du årsabonnent går du til fri download HER

bottom of page