top of page

Fem fordele ved at arbejde med rimforståelse


Lad os se lidt på fordelene ved at integrere rimfærdigheder i undervisningen af de yngste elever, samt i børnehaven. Ud over at styrke den fonologiske opmærksomhed er det tydeligt, at gode rimfærdigheder også bidrager til opbygning af børns ordforråd.


I arbejdet med rimfærdigheder opnår du og dine elever følgende fem fordele:

1. Styrker hukommelse og indlæring

Rim og remser får ord og informationer til at lægge sig i hukommelsen. Tænk på alle de sange, du hørte som barn, som du stadig kan synge den dag i dag. Disse rim og ordgentagelser sidder fast i din hjerne for altid. På samme måde kan barnet bruge rim til at huske specifikke ord og begreber.


2. Opbygger ordforståelse

En anden fordel ved at undervise i rimfærdigheder i en tidlig alder er, at det hjælper med at opbygge barnets ordforståelse. Rim og remser er leg med ord. Ved at lade leg og læring gå hånd i hånd, bliver barnet mere tilbøjelig til at huske og bruge nye ord i egen tale og opbygger på denne måde forståelse for mere komplekse tekster.


3. Forbedrer fonologisk opmærksomhed

Når vi rimer har vi fokus på ordenes lyde. Dette styrker den tidlige fonologiske opmærksomhed, hvilket er en essentiel del af et barns tidlige læseudvikling. Fonologisk opmærksomhed danner grundlag for barnets forståelse af ordenes struktur, herunder genkendelse af individuelle lyde (fonemer) inde i ordet.4. Hjælper med fonemsammensætning

Gode rimfærdigheder kan hjælpe barnet med at høre lyde og stavelser i ord, hvilket vil hjælpe dem med at lære at læse! Når barnet genkender ordenes rimdel, begynder de at forstå, at ord kan have fælles lydmønstre. Land, mand og tand ender alle på ”and”. Ordene rimer og deres endelser staves ens. Elever som endnu ikke mestrer kunsten at sammensætte flere fonemer i træk, som f.eks. m-a-n-d, kan vha. rimanalogi få et tidligt indblik i fonemsammensætningen.


5. Hjælper barnet med at læse flydende

At læse rim og ordgentagelser giver barnet fokus på gentagelser af lyde og mønstre i ord. Ved på denne måde at blive opmærksomhed på lydligheden i sproget, trænes barnets i at genkende og afkode ukendte ord. Herved opbygges læsesikkerhed og færdigheder i at læse ord flydende, hvilket er afgørende for barnets læseforståelse og læseudvikling.


141 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

コメント


pil rød.png
bottom of page