top of page

Kender du de første tegn på ordblindhed?

Opdateret: 11. jan.


Har du et barn i din klasse, som ikke rigtig viser interesse for læsning? Barnet er måske stadig for umodent, tænker du. Måske er han/hun bare ikke klar til læsning endnu? Her det dog afgørende, at du er klædt på til at opfange de første tegn på ordblindhed, da du dermed kan handle tidligt og støtte barnets læseudvikling.


Her er nogle vigtige punkter, du skal være opmærksom på:


Forsinket sprogudvikling

Barnet kan have en forsinket sprogudvikling. Dette kan omfatte en langsommere opbygning af ordforråd og sætningsstrukturer.


Manglende interesse for rim og remser

Barnet kan vise mindre interesse for rim og remser i tekster og sange, da han/hun kan have svært ved at identificere og forstå lydstrukturerne.


Vanskeligheder med at huske og genkende bogstaver

Barnet kan have svært ved at huske og genkende bogstaver. Dette kan påvirke barnets evne til at afkode bogstaver og ord.


Svært ved at skelne mellem fonemlyde

Problemer med at skelne mellem lignende fonemlyde, og sætte dem i forbindelse med det rigtige bogstav, kan være et tidligt tegn på ordblindhed. Dette kan påvirke barnets evne til at opnå lydlig opmærksomhed. Se evt. blogindlægget ”Lad os tale om lydlig opmærksomhed”.


Læsevanskeligheder

Barnet kan pga. ovenstående støde på betydelige udfordringer ved at lære at læse. Han/hun kan have svært ved at forstå, hvordan bogstaver danner lyde og ord, hvilket naturligvis påvirker læseudviklingen.Modvilje mod læsning

Barnet kan derfor udvikle en modvilje mod læsning, på grund af de udfordringer det medfører. Det er vigtigt at være opmærksomme på eventuelle tegn på frustration eller modstand mod læseaktiviteter.


Vanskeligheder med at huske ord

Børn med ordblindhed kan derudover have vanskeligt ved at huske og genkende almindelige ord, hvilket kan påvirke både læseforståelse og skrivefærdigheder.


Stavevanskeligheder

Stavevanskeligheder er ofte tydelige hos børn med ordblindhed. De kan have svært ved at anvende de grundlæggende staveregler og støder på udfordringer med at skrive ord korrekt.


Familiehistorik

En familiehistorik med ordblindhed kan øge sandsynligheden for, at barnet også kan udvikle ordblindhed. Det er derfor værd at være opmærksom på, om mor eller far også har oplevet læsevanskeligheder.


Det er vigtigt at bemærke, at ovenstående udfordringer, som enkeltstående tilfælde, ikke nødvendigvis er tegn på ordblindhed, men at de kan give en indikation herom. Derudover kan graden af ordblindhed eller afkodningsvanskeligheder være forskellig fra barn til barn. Tidlig opdagelse af ordblindhed er dog afgørende for at give rettidig støtte.


Derfor anbefaler Børne- og Undervisningsministeriet, at man allerede i indskolingen forsøger at identificere de elever, der har størst risiko for at udvikle sådanne vanskeligheder, så der kan foretages en dynamisk afkodningstest ved afslutningen af børnehaveklassen eller i starten af 1. klasse. Se rapport.


I rapporten konkluderes følgende:” Det er veldokumenteret, at elever i risiko for udvikling af afkodningsvanskeligheder drager stor nytte af en systematisk undervisning i opmærksomhed på sproglyde og sammenhængen mellem sproglyde og bogstaver. Sådanne elever har typisk gavn af, at der arbejdes direkte, varieret og intensivt med bogstaver og deres lyde i ord (Elbro, 2007; National Reading Panel, 2000).”


I blogindlægget ”Har du styr på de 14 fonologiske områder?”, kan du blive klogere på, hvordan du tilrettelægger en sådan undervisning i opmærksomhed på sproglyde og sammenhængen mellem sproglyde og bogstaver.

 

5.199 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


pil rød.png
bottom of page